Makijaż permanentny - szkolenie, kurs, warsztaty Wrocław | adensalon.com

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Realizujemy szkolenia w ramach dofinansowań. Wszystko jednak zależy od tego jaki Państwo mają status bezrobotna/ prowadzący własną działalność/ zatrudniony oraz  z jakiego województwa Państwo pochodzą.

 1. Mamy dwie możliwości:

– Urzędy Pracy/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy do 100% akredytacji szkolenia – w przypadku kiedy jest Pani bezrobotna lub zatrudniona lub prowadzi Pani własną działalność i zatrudnia Pani inne osoby. Tu należy dowiedzieć się w Pani Urzędzie Pracy jakie obecnie prowadzą dofinansowania na doszkolenie dla Pani jako osoby np. prowadzącej działalność.

 

–  Baza Usług Rozwojowych/ Europejski Fundusz Szkoleniowy do 80% akredytacji szkoleń– w przypadku kiedy prowadzi Pani działalność (niezależnie czy mikro czy makro przedsiębiorca). Aby skorzystać z tych funduszy należy skontaktować się pod następujące numery telefonów:

 Telefony do konsultantów

tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 w celu zarejestrowania się w Bazie Usług Rozwojowych i dopełnienia formalności.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/wojewodztwo=dolno%C5%9Bl%C4%85skie/miejscowosc=Wroc%C5%82aw

 

 1. Jak można wysłać pracownika na szkolenie?

Pracodawca, który chce delegować swojego pracownika/-ów na szkolenie powinien utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Pracownik natomiast powinien w tym celu zarejestrować się w Bazie (utworzyć indywidualne konto imienne). Kolejnym krokiem, który umożliwi zgłoszenie pracownika/-ów na szkolenie jest zaproszenie go/ich do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (pracodawcy) jako pracownika. Można to uczynić na dwa sposoby:

 1. Pracownik po zalogowaniu na swoje konto indywidualne, z zakładki Zaproszenia / wnioski wnioskuje do pracodawcy o dodanie go do profilu Uczestnika Instytucjonalnego jako pracownik (niezbędne jest podanie numeru NIP pracodawcy). Wniosek przesyłany jest do pracodawcy i oczekuje na jego akceptację.
 2. Pracodawca po zalogowaniu na swoje konto indywidualne wybiera opcję „Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny” a następnie obok nazwy firmy klika w przycisk PLAY (kółko z trójkątem w środku „pracuj jako”). Następnie z zakładki „Pracownicy” wysyła do swoich pracowników zaproszenia o dołączenie pracowników do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (konieczne jest podanie numeru PESEL pracowników). Zaproszenie przesyłane jest do pracownika i oczekuje na jego akceptację.

Po dodaniu wszystkich pracowników do profilu firmy pracodawca wybiera usługę, z której chce skorzystać i wybiera opcję „Zapisz na usługę”. W formularzu zgłoszeniowym na usługę pracodawca wskazuję, którzy pracownicy będą uczestniczyli w danej usłudze. Dokonując zapisu na usługę, na którą przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie od Operatora, przy nazwisku pracownika należy z listy rozwijanej wybrać przyznany przez Operatora numer ID wsparcia. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

 1. Jak można zapisać się na usługę jeżeli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w celu zgłoszenia się na szkolenie również powinna utworzyć w Bazie profil Użytkownika Instytucjonalnego. Następnie dołączyć do profilu Użytkownika Instytucjonalnego jako pracownik, w sposób opisany w pytaniu powyżej. Dokonując zapisu na usługę w formularzu zgłoszeniowym wskazuje siebie jako pracownika, który będzie uczestniczył w danej usłudze. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze strony organizatora.

 

W ramach dofinansowania proponujemy szkolenia dla osób początkujących oraz zaawansowanych.

 JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE
Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania
dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.
 wspieramy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
 składasz wniosek we właściwym urzędzie pracy i czekasz na decyzję
 podpisujesz umowę z urzędem pracy
 realizujemy szkolenie
 dostarczamy ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z urzędem

 

 1. PROCEDURA REALIZACJI USŁUGI

Spis Czynności:

4.1.        Opiekun merytoryczny odpowiada za:

 • nadzór nad treścią i rezultatami szkolenia
 • Opracowuje program szkoleń
 • Dokonuje badania potrzeb uczestników szkoleń
 • Dostosowuje poziom szkolenia indywidualnie do każdego uczestnika szkolenia
 • Bada efekty i nabyte umiejętności na szkoleniu.

4.2.        Koordynator organizacyjny

 • Jest odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami szkoleń
 • Przepływ informacji między placówką a uczestnikami szkoleń
 • Umawianie terminów szkoleń
 • Organizacja poczęstunku
 • Prowadzi dokumentację szkoleniową