Makijaż permanentny - szkolenie, kurs, warsztaty Wrocław | adensalon.com

REGULAMIN SZKOLEŃ

REGULAMIN REZERWACJI SZKOLENIA

 1. Organizator

Organizatorem szkoleń jest firma Aden Akademia Szkoleń i Usług Kosmetycznych Agnieszka Seńska NIP:9131178944; REGON:021454443 z siedzibą w 50-401 Wrocław ul. Zygmunta Krasińskiego 15a/1

 1. Uczestnicy i warunki zgłoszenia

2.1. W szkoleniach i warsztatach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone wymagania.

2.2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje:

– po uprzednim kontakcie telefonicznym,

– po kontakcie osobistym bądź elektronicznym

–  warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności zadatku w wysokości 30% wartości szkolenia na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub przelewem. Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie.

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia

 1. PŁATNOŚĆ I REZERWACJA SZKOLENIA:

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o wpłatę zadatku przelewem 20% ceny szkolenia – jest to jedyna możliwość dokonania rezerwacji miejsca. Zadatek nie jest zwracany. Zadatek powinien być wpłacony najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem szkolenia.

Dane do przelewu:

Aden Akademia Szkoleń i Usług Kosmetycznych Agnieszka Seńska ul. Zygmunta Krasińskiego 15a/1, 50-401 Wrocław

Numer konta bankowego: 11 1160 2202 0000 0002 5745 7812

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko SZKOLENIE MAKIJAŻ PERMANENTNY oraz miesiąc i rok, w którym odbędzie się szkolenie.

3.1 PŁATNOŚCI RATALNE

Jeśli chcesz skorzystać z wygodnej płatności ratalnej zapraszamy do wypełnienia wniosku kredytowego na naszej stronie internetowej www.adensalon.com w zakładce Płatności ratalne i zostaniesz poprowadzony przez weryfikację i otrzymasz wszystkie instrukcje.

3.2 DOFINANSOWANIE

Nasza placówka uzyskała wpis do placówek szkoleniowych w Urzędzie Pracy z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków europejskich.

Dofinansowane szkolenia to starannie wyselekcjonowane metody pigmentacji estetycznej oraz medycznej.

Kto może skorzystać z 80% dofinansowania na nasze szkolenia?

– właściciel firmy pełniący funkcje kierownicze oraz jego wspólnicy,

– pracownik przyjęty na podstawie umowy o pracę,

– osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,

– osoby planujące założyć swoją działalność

Firma zarejestrowana w innym województwie niż Dolnośląskie uzyskuje dofinansowanie  na warunkach dotyczących swojego województwa.

 

W ramach dofinansowania proponujemy szkolenia dla osób początkujących oraz zaawansowanych.

 1. PROCEDURA REALIZACJI USŁUGI

Spis Czynności:

4.1.        Opiekun merytoryczny odpowiada za:

 • nadzór nad treścią i rezultatami szkolenia
 • Opracowuje program szkoleń
 • Dokonuje badania potrzeb uczestników szkoleń
 • Dostosowuje poziom szkolenia indywidualnie do każdego uczestnika szkolenia
 • Bada efekty i nabyte umiejętności na szkoleniu.

4.2.        Koordynator organizacyjny

 • Jest odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami szkoleń
 • Przepływ informacji między placówką a uczestnikami szkoleń
 • Umwianie terminów szkoleń
 • Organizacja poczęstunku
 • Prowadzi dokumentacjęszkoleniową
 1. 5. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.  Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 21 dni przed planowanym szkoleniem. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 21 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota zadatku wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.

 1. CERTYFIKAT

Pod koniec dnia szkolenia każda kursantka otrzyma certyfikat ukończenia kursu w języku polskim.

 1. ANULACJA LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.    Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto uczestnika szkolenia

 1. REKLAMACJE

W uzasadnionych przypadkach placówka dopuszcza możliwość reklamacji. Jeśli szkolenie nie jest przeprowadzone zgodnie z programem szkoleniowym. Placówka nie daje gwarancji na to że każda osoba po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności samodzielnej pracy w szczególności jeśli chodzi o szkolenia dla osób początkujących. Należy pamiętać że jak do każdego zawodu tak i w zawodzie Linergisty należy mieć predyspozycje do wykonywanego zawodu. Jesteśmy w stanie zagwarantować że przeprowadzamy szkolenie na wysokim poziomie ale nie mamy wpływu na przyswajanie wiedzy oraz na ćwiczenie po szkoleniowe przez kursantów. Szkolenie daje podstawy a fundamentem powodzenia jest praca i ćwiczenia oraz poszerzanie wiedzy przez uczestników po zakończeniu szkolenia.

Jeśli szkolenie nie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia w takim przypadku jesteśmy gotowi przeprowadzić dodatkowe bezpłatne szkolenie z zakresu który nie był zrealizowany podczas pierwszego szkolenia.

 1. ZGODY MARKETINGOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska z siedzibą Zygmunta Krasińskiego 15a/1, 50-401 Wrocław, PL, NIP: PL9131178944, w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: adenrezerwacje@gmail.com. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Aden Akademia Szkoleń i Usług Kosmetycznych Agnieszka Seńska z siedzibą Zygmunta Krasińskiego 15a/1, 50-401 Wrocław, PL, NIP: PL9131178944, e-mail: adenrezerwacje@gmail.com.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).