REGULAMIN SZKOLEŃ

REGULAMIN REZERWACJI SZKOLENIA

 1. Organizator

Organizatorem szkoleń jest firma Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska NIP:9131178944; REGON:021454443 z siedzibą w 50-082 Wrocław ul. Piotra Skargi 22/5

 1. Uczestnicy i warunki zgłoszenia

2.1. W szkoleniach i warsztatach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone wymagania.

2.2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje:

– po uprzednim kontakcie telefonicznym,

– po kontakcie osobistym bądź elektronicznym

–  warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności zadatku w wysokości 30% wartości szkolenia na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub przelewem. Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie.

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu szkolenia oraz ceny szkolenia

 1. PŁATNOŚĆ I REZERWACJA SZKOLENIA:

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o wpłatę zadatku przelewem 20% ceny szkolenia – jest to jedyna możliwość dokonania rezerwacji miejsca. Zadatek nie jest zwracany. Zadatek powinien być wpłacony najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem szkolenia.

Dane do przelewu:

Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska ul. Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław

Numer konta bankowego: 25 1160 2202 0000 0002 5662 7434

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko MAKIJAŻ PERMANENTNY oraz miesiąc i rok, w którym odbędzie się szkolenie.

3.1 PŁATNOŚCI RATALNE

Jeśli chcesz skorzystać z wygodnej płatności ratalnej zapraszamy do wypełnienia wniosku kredytowego na naszej stronie internetowej www.adensalon.com w zakładce Płatności ratalne i zostaniesz poprowadzony przez weryfikację i otrzymasz wszystkie instrukcje.

3.2 DOFINANSOWANIE

Nasza placówka uzyskała wpis do placówek szkoleniowych w Urzędzie Pracy z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków europejskich.

Dofinansowane szkolenia to starannie wyselekcjonowane metody pigmentacji estetycznej oraz medycznej.

Kto może skorzystać z 80% dofinansowania na nasze szkolenia?

– właściciel firmy pełniący funkcje kierownicze oraz jego wspólnicy,

– pracownik przyjęty na podstawie umowy o pracę,

– osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,

– osoby planujące założyć swoją działalność

Firma zarejestrowana w innym województwie niż Dolnośląskie uzyskuje dofinansowanie  na warunkach dotyczących swojego województwa.

 

W ramach dofinansowania proponujemy szkolenia dla osób początkujących oraz zaawansowanych.

 1. PROCEDURA REALIZACJI USŁUGI

Spis Czynności:

4.1.        Opiekun merytoryczny odpowiada za:

 • nadzór nad treścią i rezultatami szkolenia
 • Opracowuje program szkoleń
 • Dokonuje badania potrzeb uczestników szkoleń
 • Dostosowuje poziom szkolenia indywidualnie do każdego uczestnika szkolenia
 • Bada efekty i nabyte umiejętności na szkoleniu.

4.2.        Koordynator organizacyjny

 • Jest odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami szkoleń
 • Przepływ informacji między placówką a uczestnikami szkoleń
 • Umwianie terminów szkoleń
 • Organizacja poczęstunku
 • Prowadzi dokumentacjęszkoleniową
 1. 5. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź telefoniczny.  Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 7 dni przed planowanym szkoleniem. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota zadatku wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.

 1. CERTYFIKAT

Pod koniec dnia szkolenia każda kursantka otrzyma certyfikat ukończenia kursu w języku polskim.

 1. ANULACJA LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.    Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie zwrócić cały zadatek na konto uczestnika szkolenia

 1. REKLAMACJE

W uzasadnionych przypadkach placówka dopuszcza możliwość reklamacji. Jeśli szkolenie nie jest przeprowadzone zgodnie z programem szkoleniowym. Placówka nie daje gwarancji na to że każda osoba po zakończeniu szkolenia nabędzie umiejętności samodzielnej pracy w szczególności jeśli chodzi o szkolenia dla osób początkujących. Należy pamiętać że jak do każdego zawodu tak i w zawodzie Linergisty należy mieć predyspozycje do wykonywanego zawodu. Jesteśmy w stanie zagwarantować że przeprowadzamy szkolenie na wysokim poziomie ale nie mamy wpływu na przyswajanie wiedzy oraz na ćwiczenie po szkoleniowe przez kursantów. Szkolenie daje podstawy a fundamentem powodzenia jest praca i ćwiczenia oraz poszerzanie wiedzy przez uczestników po zakończeniu szkolenia.

Jeśli szkolenie nie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia w takim przypadku jesteśmy gotowi przeprowadzić dodatkowe bezpłatne szkolenie z zakresu który nie był zrealizowany podczas pierwszego szkolenia.

 1. ZGODY MARKETINGOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska z siedzibą Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław, PL, NIP: PL9131178944, w celu przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: adenrezerwacje@gmail.com. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Aden Salon Kosmetyki Profesjonalnej Agnieszka Seńska z siedzibą Piotra Skargi 22/5, 50-082 Wrocław, PL, NIP: PL9131178944, e-mail: adenrezerwacje@gmail.com.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).